Logo Login

Akihiro Go Sakura no Sono

picture of dog
Registered Name: Akihiro Go Sakura no Sono
Breeder:
Owner:
Kennel:
Sire: Kamishiro No Ginshun Go Gunrou Towasou
Dam: Ayahime Go Gentle Heart
Call Name:
Sex: male
Date of Birth: DEC 2014
Date of Death:
Land of Birth: Poland
Land of Standing:
Size:
Weight:
Colour: White
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: RKF 4204430
Siblings:
Akemi Go Sakura No Sono
Ami go Sakura no Sono
Sabia go Sakura no Sono
Sayuri Go Sakura No Sono
Pedigree

Akihiro Go Sakura no Sono

Kamishiro No Ginshun Go Gunrou Towasou
Kaiun Go Gunrou SakaesouKaisei Go Tajima Kensha
Ummo Go Funasaka Sumitasou
Takine Go Takatsuki KurosawasouHakuryuuzan Go Takaya
Ayane Go Takatsuki Kurosawasou
Ayahime Go Gentle Heart

Kenichi Go Kishuu Yoshitakasou
Tekki Go Kinohakubasou
Akihime Go Kishu Kobori Sou

Maika Go Shirai Shinyuusou
Yoshiie Go Yashuu Tajima Kensha
Taki No Maihime Go Shirai Shinyuusou